Subsidie

 

BTW teruggaaf vanaf 2012 op zonnepanelen

Het is echt waar! de btw kan in veel gevallen nog terug gevraagd worden van de aanschaf van de in 2012 2013 geplaatste zonnepanelen.

Vraag naar de mogelijkheden, maar wees er snel bij.

 

 

Zoals bekend staat de Belastingdienst de BTW teruggave over zonnepanelen aangeschaft vóór 20 juni 2013 niet toe. Daar is verandering in gekomen.

 

Door het Hof Den Bosch is op 6 juli 2017 bepaald dat wanneer iemand uit andere hoofde als ondernemer voor de BTW wordt aangemerkt, iemand met zonnepanelen ook als ondernemer voor de BTW dient te worden aangemerkt. Deze termijn is 5 jaar na het einde van het jaar waarin de zonnepanelen zijn gekocht. Hiermee was een teruggave echter nog niet verzekerd. Op 15 december 2017 is een arrest door de Hoge Raad gewezen waaruit blijkt dat de BTW teruggave alsnog verleend dient te worden indien de aangifte binnen de door de Belastingdienst gestelde termijn is ingediend. Door de combinatie van deze twee uitspraken is BTW teruggave over 2012 en 2013 alsnog mogelijk.

 

Uit overleg met de Belastingdienst blijkt dat een verzoek om BTW teruggave uit 2012 in behandeling wordt genomen wanneer de aanmelding als BTW ondernemer uiterlijk dit jaar bij de Belastingdienst is binnengekomen. Dat betekent dat het verzoek uiterlijk op vrijdag 29 december 2017 bij de Belastingdienst moet zijn binnengekomen.

 

Voor de situatie dat zonnepanelen tussen 1 januari 2013 en 20 juni 2013 zijn gekocht kan de BTW nog in 2018 teruggevraagd worden.

 

 

Indien je klanten uit 2012 (en degene die tot 20 juni 2013 zonnepanelen hebben gekocht) nog wilt informeren dat de BTW teruggave alsnog mogelijk blijkt te zijn, dan dient dit zo spoedig mogelijk te gebeuren in verband met de uiterste termijn (zie hieronder).

Het tarief voor deze BTW teruggaven zal niet anders zijn dan het afgesproken tarief. 

 

 

Uiterste termijn

 

De aanmelding dient uiterlijk op donderdag 28 december 15.00 door ons ontvangen te zijn. Dan wordt het verzoek bij de Belastingdienst die dag nog aangetekend naar de Belastingdienst verzonden. 

 Bron: De Centrale BTW teruggave

 

 

 

bron: Solar magazin

Regeerakkoord: ‘In 2020 al terugleversubsidie als alternatief voor salderingsregeling invoeren’

De fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand van Haersma Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) presenteerden op dinsdag 10 oktober het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Achtergrond van de maatregel om de salderingsregeling aan te passen is het doel om de uitstoot van broeikasgassen met 49 procent te verminderen. Dat is ambitieuzer dan de Europese verplichting die ‘Parijs’ Nederland oplegt. Dit betekent een extra CO2-reductie van 56 megaton. 1 megaton moet hierbij gerealiseerd worden door de uitrol van extra zonne-energieprojecten. Een zelfde besparing is weggelegd voor energiezuinige verlichting en 4 megaton voor extra wind op zee. Het sluiten van de kolencentrales levert 12 megaton op.

Terugleversubsidie per 2020
Over het salderen is in het regeerakkoord het volgende te lezen: ‘De salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt in 2020 omgevormd in een nieuwe regeling. De verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en met dezelfde middelen meer duurzaamheidswinst geboekt kan worden.’

Op verzoek van de informateur heeft het Centraal Planbureau (CPB) het beleidspakket van de coalitiepartijen doorgerekend. De doorrekening heeft als uitgangspunt de maatregelen van de financiële bijlage van het regeerakkoord die de informateur het CPB heeft aangeleverd. Over de salderingsregeling schrijft het CPB: ‘De salderingsregeling met betrekking tot thuis opgewekte maar niet direct gebruikte zonne-energie, wordt geheel afgeschaft. Hier staat deels de invoering van een terugleversubsidie tegenover. … Als alternatief voor de salderingsregeling wordt vanaf 2020 een terugleversubsidie van door zonne-energie opgewekte elektriciteit aan het net ingevoerd, taakstellend voor 300 miljoen euro.’

Voor het invoeren van het alternatief voor de salderingsregeling wordt er geschoven met financiële middelen. De nieuwe regeling kost 213 miljoen euro in 2020 en 240 miljoen euro in 2021. Aan de andere kant wordt in deze jaren 207 miljoen euro (2020) en 240 miljoen euro (2021) minder uitgegeven aan de salderingsregeling. In de eerste 2 jaren van de nieuwe regeling zal de besparing dan ook miniem zijn. Structureel kan vanaf 2035 volgens het regeerakkoord echter 648 miljoen euro per jaar bespaard worden op de salderingsregeling en kost de nieuwe regeling vanaf 2021 jaarlijks 240 miljoen euro.

 

 

Er zijn heel erg veel mogelijkheden om subsidie te verkrijgen. 

Om hierin een overzicht aan te kunnen bieden kunt u kijken op deze link en kunt u kijken wat bij u aansluit. 

 

Ik investeer slim! 

Door samenwerking van Stimuleringsfond Volkhuisvesting, Rijksoverheid, Rabobank en ASN Bank. Is het mogelijk een lening aan te vragen voor verduurzaming van uw woning.

Enkele maatregelingen die wij voor u kunnen verzorgen zijn;

Er zijn nog veel meer maatregelingen die onder deze regeling vallen, klik hier voor meer informatie. 

Voor bouwtechnische maatregelingen kunt u bij Bouwbedrijf Geers terecht voor meer informatie.

 

BTW terugvragen op aankoop zonnepanelen. 

Het is mogelijk om een groot gedeelte van de BTW terug te vragen over de investering van de zonnepanelen inclusief de installatiekosten. Het maximale btw bedrag moet minder zijn dan € 1.345,00 per jaar.

Bent u zelf handig met deze administratieve handelingen dan kunt u hier een overzichtelijk stappenplan vinden.

Veel gestelde vragen over de BTW vordering en antwoorden daarop kunt u hier vinden.

 

Belangrijk is dat u de BTW procedure goed en op de juiste manier doorloopt zoals de belastingdienst deze stelt. Boetes zijn onevenredig hoog. Enat kan hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.

 

Salderen zonnestroom

3 juli 2014.

Mede naar aanleiding van Kamervragen van Liesbeth van Tongeren heeft minister Kamp gisteren in de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg Decentrale Energie verklaart dat de huidige salderingsregeling tenminste tot het jaar 2020 blijft. In 2017 zal zoals eerder al bekendgemaakt werd een grondige evaluatie plaatsvinden. Vanaf het jaar 2020 denkt minister Kamp aan een 'nette overgangsregeling' van twee jaar. Verder gaf Kamp in het overleg ook aan de postcoderoosregeling onder de loep te zullen nemen en daar waar mogelijk te verbeteren.

 

 

Welke subsidie mogelijkheden biedt uw gemeente, provincie of landelijke overheid?

Klik hier voor meer informatie.

Op deze manier kunt u per provincie bekijken welke gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen actief zijn. De Subsidiewijzer is te gebruiken voor alle denkbare mogelijkheden om uw woning en / of bedrijfspand energiezuiniger te maken met behulp van een stimulerende subsidie.

  

Het wordt weer kouder...

Tijd voor de verwarming. Hoe fijn is dat wanneer dit met infrarood warmte geregeld wordt.

 

 

Informeer bij ons naar de mogelijkheden bij u thuis of op uw bedrijf.

 

Met vriendelijke groet,

John Dolman

www.enat.nl

www.pelltech.nl